Informasjon fra Styret

22-mar-2019

 

Informasjon fra styret (styremøter, årsmøter, klubbkvelder etc). vil legges ut på Medlemsinformasjon

Vi håper dette vil gjøre det enklere for medlemmer å holde seg oppdatert på hva som skjer i klubben. « Tilbake