Takk for omtanke

10-okt-2018

På vegne av familien ønsker vi å takke alle dere for den omtanken og medfølelsen som er vist oss i forbindelse med Odd-Arnes bortgang og hans bisettelse.

Bogafjell Sykleklubb og miljøet var viktig for Od-Arne. Vi takker dere alle for det dere har betydd for han.

Med hilsen
Gerd, Anne-Lise, Mona, Ingrid og Venche

« Tilbake