Det er naturlig for en klubb å premiere medlemmer som har representert klubben på en særdeles bra måte. For en breddeklubb som Bogafjell SK gjelder dette først og fremst gjennom deltakelse i et visst antall ritt.

I tillegg kan det åpnes for premiering av ryttere/grupper som har representert klubben på en måte som også fortjener oppmerksomhet, noe som vurderes av sportslig utvalg i klubben og godkjennes av styret. Her er det vanskelig å sette kriterier, men skal være av en eksepsjonell art som fortjener ekstra oppmerksomhet fra klubben.

For premiering fra Adelskalenderen gjelder følgende:

  • For at ritt skal bli registrert i "Adelskalender Klubb" i Turritt.com er det viktig at Bogafjell SK evt Bogafjell SK/"Bedrift" blir brukt som klubb ved påmeldinger. Ryttere har selv ansvar for å følge opp at rittene blir registrert riktig.
  • Rittet skal være registrert som minimum "fullført".

Det premieres etter følgende antall ritt:

  • 30 ritt
  • 60 ritt
  • 100 ritt
  • 150 ritt

Premiene deles ut i påfølgende årsmøte (etter endt sesong).

Adelskalender klubb ser du her.