Med finansiering fra Norsk Tipping har idretten satt fokus på antidopingarbeidet.

Bogafjell Sykleklubb ønsker at alle medlemmer skal møte et sunt og rent miljø når de kommer til oss.

http://www.flexwindow.com/enterprise/overview.html

Vi har laget en Antidopingpolicyfor klubben der vi understreker at det er nulltolleranse for doping i Bogafjell Sykleklubb. Alle medlemmer oppfordres til å ta et felles ansvar for å holde klubben ren og stå sammen for en ærlig idrett.