Bogafjell Sykleklubb ble stiftet 6. august 2010 ( - 6 - 8 - 10 - ).

Med stor interesse for sykling i lokalområdet, og i mangel av en ”veteranklubb”, ble det tatt initiativ til å få til en egen klubb i denne regionen. Etter å ha ”loddet” interessen på Facebook et par måneder, var det tydelig at det er grunnlag for å etablere en egen klubb.

Under stiftelsesmøtet var det enighet om at den sosiale rammen må ligge i bunn for verdiene til klubben, samtidig som de sportslige ambisjonene til medlemmene må få lov å vokse og respekteres. Vi ønsker oss en klubb som blir attraktiv å bli medlem i ved å være flinke på profilering, administrasjon og tilrettelegging av aktiviteter og ritt.

Vi skal unngå type ”loddsalg” aktiviteter som dugnad, men ha ambisjoner på sikt om å kunne arrangere ritt til inntekt for klubb, samt som en sosial happening. Vi vil derfor etablere en klubb som er registrert og ligger inn under Norges Cykleforbund, og uavhengig av annet idrettslag.

De fremmøtte på stiftelsesmøtet mente alle at det burde være realistisk å kunne få 50 – 70 medlemmer i løpet av kort tid. Responsen har overgått alle forventninger. Ved utgangen av 2011 var vi over 350 medlemmer.

Vi har store forventinger til at klubben kommer til å bidra positivt for syklesporten i Rogaland!