STYREMØTER

Protokoll Årsmøte 2018 Protokoll 2018 signert.pdf

Styremøte 1/2019 Møteref styremøte 1 2019.pdf

Styremøte 2/2019 Møteref styremøte 2 2019.pdf

Styremøte 3/2019

Styremøte 4/2019

Styremøte 5/2019

Styremøte 6/2019

 

KLUBBKVELDER  

Klubbkveld 2/2019

 

DIVERSE DOKUMENTER
Endrede regler i turritt for landevei og terreng: https://www.sykling.no/article/endrede-regler-i-turitt-landevei-og-terreng