"De sorte og hvite syklistene" skal være et hyggelig innslag i miljøet. Alle som sykler med vår flotte klubbdrakt er Bogafjell Sykleklubbs ansikt utad.

Vi skal:

  • Følge trafikkregler
  • Kjøre på gang- og sykkelveg der dette er hensiktsmessig
  • Ta hensyn til fotgjengere, billister og andre syklister
  • Vise stor varsomhet i terrenget, og aldri kaste fra oss søppel

Organisert trening skal fortrinnsvis skje på veier med lite trafikk. Maksimalt 2 syklister i bredden.

Ved passering av forgjengere og andre syklister; Hold god avstand og ikke legg deg inn igjen for raskt.

Fra tid til annen opplever vi at bilister tuter, eller på annen måte viser sin "misnøye" for vår tilstedeværelse på veien. Vi skal ikke "vise finger'n", vinke, rope eller på annen måte gi tilsvar på slike ytringer.

Så lenge vi viser stor varsomhet til andre brukere av stinett (bl.a. ved Vagleskogen, Melshei og Frøylandsvatnet med joggere, turgåere, hunder og hester mm.) får vi lov å sykle nesten over alt. Avpass farten til terrenget slik at farlige situasjoner ikke oppstår, og at vi ikke skremmer andre langs stiene/veiene. Kast aldri søppel fra oss på treningsturer. Vis hensyn til grunneiere uansett hvor dere ferdes, og respekter restriksjoner i områder som er spesielt belastet av syklister i forbindelse med ritt.

Styret ønsker dere en flott tid som medlemmer av klubben. Kos dere på sykkelsetet og husk å sende et smil og et vink når dere møter andre syklister langs veiene!

Se også: 10 sykkelvettregler fra NCF