Følgende vedtekter er gjeldende Bogafjell Sykleklubb og sist oppdatert i generalforsamlingen 6. februar 2015.

 • Bogafjell Sykleklubb er et politisk uavhengig idrettslag som følger de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende fra Norges Idrettsforbund.
 • Bogafjell Sykleklubb er en "Ren idrettsklubb". Klubben tar avstand fra all form for doping. Medlemmer som skulle måtte bli involvert i bruk, salg eller distribusjon av dopingmidler vil miste sitt medlemskap i klubben.
 • Den sosiale rammen rundt klubben er kjerneverdien i å starte Bogafjell Sykleklubb, og det skal til enhver tid tilstrebes å lede klubben i henhold til dette.
 • Bogafjell Sykleklubb er startet opp som en ”Veteranklubb”, med tilbud til alle medlemmer over 17 år til å delta på klubbens aktiviteter, trening og ritt. Klubben vil også jobbe for et aktivt tilbud for barn /unge som rekruttering til sykkelsporten.
 • Bogafjell Sykleklubb skal ha et eget arrangement årlig (ritt/turritt/familieritt) for å fremme rekruttering i sykkelsporten og til egen klubb.
 • Klubbens medlemmer oppfordres til å benytte klubbens drakt i alle ritt eller offisielle sammenhenger. Drakter som er i interessekonflikt med samarbeidspartnere og støttespillere skal ikke benyttes av klubbens medlemmer i ritt. Unntaket er i de tilfeller hvor medlemmet representerer bedrift eller organisasjon. Medlemmer som har løst lisens gjennom klubben skal bruke klubbens gjeldende drakt i ritt.
 • Dugnad i form av loddsalg, lotteri og annet oppsøkende "salg" skal ikke være en del av inntektskilden til klubben. Klubbens medlemmer skal delta på minimum en årlig dugnad i form av arrangement som er vurdert av klubbens styre å delta med ressurser på.
 • Klubbens medlemmer skal ikke delta på ritt og benytte kommersielle lag-navn som er i strid mot gjeldende regler fra NCF, samt kan være i interessekonflikt med klubbens sponsorer eller samarbeidspartnere.
 • Medlemskontingenten settes til kroner 350,- for første år, og vurderes hvert år på årsmøtet, for det påfølgende år. Familiemedlemskap (samme bostedsadresse) skal være kr 600,- per år.
 • Styret i Bogafjell Sykleklubb skal til enhver tid forvalte inntekter fra medlemskontingenter, sponsorer og andre inntekter til det beste for medlemene i klubben.
 • Årsmøte i februar hvert år er Bogafjell Sykleklubbs Generalforsamling.